sobota, 23 sierpnia 2014

Kto ma prawo do dywidendy

Czyli wpis z cyklu odpowiadam na zadane pytania. Postaram się w najprostszy sposób opisać jak to wygląda od strony formalnej.

Aby akcjonariusz miał w ogóle możliwość otrzymania dywidendy, walne zgromadzenie akcjonariuszy(zwane dalej WZA) musi zatwierdzić sprawozdanie finansowe za dany rok i podjąć uchwałę o podziale zysku w drodze wypłaty dywidendy.

Czyli w skrócie - spółki dla których WZA zatwierdzi wypłatę dywidendy, mają określoną datę "Ustalenia prawa" do wypłaty dywidendy, datę "Wypłaty" dywidendy oraz co najważniejsze wysokość dywidendy.
W tabelce, którą zamieściłem na blogu jest lista spółek które do dnia 15.03.2013 zaproponowały wypłatę dywidendy, co nie równa się z jej wypłatą, jednak z reguły to się potwierdza. Natomiast spółki w tabelce które mają wpisaną datę ustalenia prawa i wypłaty dywidendy są już po walnym zgromadzeniu WZA i wysokość kwoty dywidendy została zaakceptowana. W takim wypadku nic się już nie zmieni i można spokojnie czekać do podanej daty.
Właśnie co do tych dwóch dat:
Dzień wypłaty dywidendy - to nic prostszego dzień w którym zostaną przelane pieniążki za wypłatę dywidendy na nasze konto maklerskie jeżeli uzyskaliśmy do niej prawo
Ustalenie prawa do wypłaty dywidendy - to już bardziej skomplikowany termin, aby uzyskać prawo do dywidendy należy kierować się zasadą D+3. Czyli należy posiadać akcję przynajmniej 3 dni przed podaną datą na zakończeniu sesji. Sprzedać je można 1-2dni przed  dniem ustalenia prawa ddywideny, ale nie wcześniej. 
Przykład: Inwestor A kupuje akcje spółki X w poniedziałek. W czwartek przypada dzień dywidendy. Inwestor A ma zatem prawo do dywidendy, gdyż transakcja kupna zostanie rozliczona w czwartek (D+3). Jeśli inwestor A sprzeda swe akcje we wtorek, wówczas nadal będzie on uprawniony do dywidendy i ją otrzyma. Inwestor B, który kupi akcje we wtorek, nie będzie uprawniony do dywidendy, gdyż jego zakup rozliczony zostanie w piątek. Pomimo że widzi on swe akcje na rachunku już we wtorek, to w systemie rozliczeniowym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) stanie się akcjonariuszem dopiero w piątek (według zasady D+3).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.