czwartek, 7 maja 2015

Skrót czwartkowych wiadomości ze spółek

07.05. Warszawa (PAP) - Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w pierwszym kwartale 2015 roku wzrósł do 261 mln zł z 254,6 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się 11 proc. wyższy od oczekiwań rynkowych na poziomie 236 mln zł.
- ING Bank Śląski liczy w 2015 roku na dwucyfrowy wzrost kredytów i depozytów, jednak podtrzymuje, że powtórzenie w 2015 r. zysku z 2014 r. będzie dużym wyzwaniem - poinformowała Małgorzata Kołakowska, prezes banku.
- Zysk netto grupy CCC wyniósł w pierwszym kwartale 2015 roku 6,4 mln zł wobec 0,4 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP zakładał 2,5 mln zł straty netto.
- CCC jest zadowolone ze sprzedaży realizowanej w drugim kwartale. Wzrost sprzedaży LFL narastająco wynosi 2,8 proc. i jest zgodny z planami zarządu - poinformował wiceprezes Piotr Nowjalis.
- CCC zakłada, że w 2017 roku przekroczy 1 mld euro przychodów - poinformował wiceprezes Piotr Nowjalis.
- CCC liczy, że w tym roku osiągnie zysk brutto na poziomie ok. 300 mln zł - poinformował Piotr Nowjalis, wiceprezes CCC.
- Grupa CCC zakłada, że w tym roku może osiągnąć próg rentowności w sklepach w Austrii. Widzi duży potencjał rozwoju w Rumunii, Słowenii, Chorwacji i Bułgarii - poinformował w czwartek wiceprezes Piotr Nowjalis. Spółka nie wyklucza emisji obligacji o wartości 100-150 mln zł.
- Kurs akcji Wirtualnej Polski Holding w pierwszym dniu notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych wzrósł o 10,16 proc. do 35,25 zł., a kurs PDA wzrósł o 7,97 proc. do 34,55 zł.
- Wirtualna Polska w ciągu najbliższych tygodni może dokonać pierwszej akwizycji - poinformował dziennikarzy prezes spółki Jacek Świderski.
- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju kupił w ofercie publicznej Wirtualnej Polski akcje za 7,1 mln euro - podał bank w komunikacie.
- Zarząd PGE analizuje różne scenariusze dotyczące zapewnienia grupie w przyszłości stabilnych dostaw węgla kamiennego - poinformowali w czwartek przedstawiciele spółki.
- PGE pracuje nad pozyskaniem finansowania zarówno bankowego, jak i z emisji obligacji - powiedziała podczas konferencji Magdalena Bartoś, dyrektor zarządzająca ds. ekonomiczno-finansowych spółki. Prace nad finansowaniem bankowym mają zostać sfinalizowane w tym roku.
- Zysk netto grupy Idea Banku w I kwartale 2015 roku wzrósł do 63 mln zł z 31,5 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie.
- Idea Bank liczy, że w kolejnych kwartałach 2015 r. jego zysk netto nie będzie gorszy niż 63 mln zł z I kwartału. Bank chce odbudować marżę odsetkową do 3,5 proc., liczy na dalsze synergie kosztowe w grupie i chce utrzymywać sprzedaż produktów kredytowych powyżej 1 mld zł kwartalnie - poinformował PAP prezes Idea Banku.
- Aplisens oczekuje, że w tym roku przychody ze sprzedaży urosną o kilkanaście procent. Poprawie ma ulec także zysk netto - poinformował prezes Adam Żurawski. Spółka myśli o zakładzie produkcyjnym za granicą.
- Hawe złożyło w ubiegłym tygodniu nową ofertę na zakup operatora telekomunikacyjnego TK Telekom i czeka obecnie na odpowiedź od przedstawicieli sprzedającego, czyli grupy PKP. Wartość oferty wynosi znacznie powyżej 200 mln zł, podczas gdy oferta Netii prawdopodobnie wynosi mniej niż 200 mln zł - poinformowało PAP źródło zbliżone do transakcji.
- CEZ nie złożył wiążącej oferty na zakup od Enelu 66 proc. udziałów w spółce Slovensk, elektr rne - poinformował CEZ w komunikacie.
- Asbis, który zanotował w I kw. 12,4 mln USD straty netto, chce dalej redukować koszty, aby je dostosować do skali biznesu. Spółka zakłada, że w II kw., który jest sezonowo słaby także zanotuje stratę, ale mniejszą niż w I kw. W drugiej połowie 2015 r. spółka powinna wrócić do wypracowywania zysków.
- Elektrotim złożył ofertę wstępną w sprawie nabycia udziałów w spółce Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, których właścicielem jest Skarb Państwa - podał Elektrotim w komunikacie.
- Akcjonariusze Wind Mobile zdecydowali o przeprowadzeniu emisji do 750.000 akcji serii K w drodze oferty publicznej oraz o przeniesieniu notowań z NewConnect na GPW - podała spółka w komunikacie.
- Walne Zgromadzenie BVT, spółki zależnej Kupca notowanego na rynku NewConnect, podjęło decyzję, aby z zysku za 2014 rok wypłacić 2,66 zł dywidendy na akcję. Łącznie na dywidendę trafi 532 tys. zł - poinformowała spółka w komunikacie.
- Zarząd ABS Investment, spółki notowanej na rynku NewConnect, przyjął prognozę finansową, która zakłada 0,25-0,27 zł zysku brutto na akcję w 2015 roku - podała spółka w komunikacie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.