poniedziałek, 4 lutego 2013

Analiza techniczna część 4

FORMACJA CHORĄGIEWKA

Chorągiewka jest podobnie jak flaga jedną z najbardziej pewnych formacji. Kształtuje się najczęściej w okresie  3-4 tygodni i występuje po bardzo szybkim (prawie pionowym) ruchu cen. Chorągiewka zapowiada kontynuację ruchu w danym kierunku. Do jej wyznaczenia konieczne są cztery punkty zwrotne (1,2,3,4 - oznaczone na kolorem niebieskim). Podczas kształtowania się chorągiewki wolumen obrotów powinien znacznie maleć. Zasięg ruchu po wybiciu z formacji powinien być co najmniej równy wielkości ruchu dojścia do niej, mierzonego od jakiegoś punktu charakterystycznego - np. od wybicia z poprzedniej formacji bądź przebicia poziomu oporu (pomiar wielkości ruchu oznaczono na rysunku pionową linią fioletową). Idealnie zgodna z wzorcem chorągiewka zapowiada kontynuację ruchu o określonym zasięgu z prawdopodobieństwem aż około 90%.
Przy ocenie poprawności chorągiewki należy pamiętać że:
  • formacja powinna wystąpić po prawie pionowym ruchu cen (bez większych korekt)
  • wolumen powinien bardzo wyraźnie maleć podczas kształtowania się formacji
  • wybicie powinno nastąpić w czasie krótszym niż 4 tygodnie od początku formacji - formacje dłuższe niż 3 tygodnie są już podejrzane (początek formacji został oznaczony na rysunku literą P, koniec literą K)
  • podczas wybicia w górę wolumen obrotów powinien wyraźnie wzrosnąć.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.