wtorek, 5 lutego 2013

Analiza techniczna część 5


FORMACJA FLAGI

Tak jak pisałem wczoraj, druga z najbardziej pewnych formacji obok chorągiewki czyli flaga. Kształtuje się najczęściej w okresie od 3 do 4 tygodni i występuje po bardzo szybkim (prawie pionowym) ruchu cen. Flaga zapowiada kontynuację ruchu w danym kierunku. Do jej wyznaczenia konieczne są cztery punkty zwrotne (1,2,3,4 - oznaczone na rysunku kolorem niebieskim). Podczas kształtowania się flagi wolumen obrotów powinien bardzo wyraźnie maleć. Zasięg ruchu po wybiciu z formacji powinien być co najmniej równy wielkości ruchu dojścia do niej, mierzonego od jakiegoś punktu charakterystycznego - np. od wybicia z poprzedniej formacji bądź przebicia poziomu oporu (pomiar wielkości ruchu oznaczono na rysunku pionową linią fioletową). Idealnie zgodna z wzorcem flaga zapowiada kontynuację ruchu o określonym zasięgu z prawdopodobieństwem aż 90%.
Przy ocenie poprawności flagi należy pamiętać że:
-formacja powinna wystąpić po prawie pionowym ruchu cen (bez większych korekt)
-wolumen powinien bardzo wyraźnie maleć podczas kształtowania się formacji
-wybicie powinno nastąpić w czasie krótszym niż 4 tygodnie od początku formacji - formacje dłuższe niż 3 tygodnie są już podejrzane (początek formacji został oznaczony na rysunku literą P, koniec literą K)
-podczas wybicia w górę wolumen obrotów powinien wyraźnie wzrosnąć.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.